КЛЕВАНСЬКА ГРОМАДА

Рівненська область

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Клеванської селищної ради

Дата: 22.08.2019 20:00
Кількість переглядів: 3419

Публічний договір – це договір зі споживачем на надання йому будь-якої послуги, а публічність дає право на укладання цього договору відразу з усіма споживачами конкретної послуги без підписання письмового примірника Сторонами. Така форма укладання публічного договору передбачена законодавством.

Публічний договір, це дуже  поширена форма відносин між надавачем послуги і користувачем. Наприклад: – ми користуємося послугами громадського транспорту. Ми не укладаємо кожен раз коли нам потрібно їхати окремий договір. Це тому, що перевізник взяв на себе публічні зобов`язання надавати послугу з перевезення всім хто її потребує. Теж саме стосується і перукарень і магазинів, де ми просто отримуємо послугу і розраховуємося за неї. Комунальне підприємство «Благоустрій» надає послугу всім жителям, підприємцям та підприємствам смт Клевань, хто приєднався до публічного договору.

Нижче подаємо сам текст Договору.

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами на території Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 01 вересня 2019 року

 

Комунальне підприємство «Благоустрій» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області (код ЄДРПОУ 43060534), в особі в. о. директора БЕРЛІНЕЦЬ ДМИТРА ПЕТРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, розташоване за адресою: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. І. Франка, 20, визначене на підставі рішення конкурсної комісії Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 22.07.2019 року та рішенням сесії Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 13.08.2019 року № 444 «Про визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Клеванської селищної ради» виконавцем послуг з поводження з побутовими відходами, пропонує до укладення Публічний договір від 01 вересня 2019 року про надання послуг з поводження з побутовими відходами Власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирному житловому будинку та власникам (наймачам, орендарям) одноквартирного житлового будинку приватного сектора (споживачами).

 

В. о. директора КП «Благоустрій» Клеванської селищної ради                                      Дмитро БЕРЛІНЕЦЬ

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг з поводження з побутовими відходами

смт. Клевань                                                                                                                    01 вересня 2019 року

 

Комунальне підприємство «Благоустрій» Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області, в особі в. о. директора БЕРЛІНЕЦЬ ДМИТРА ПЕТРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, надалі – Виконавець, з однієї сторони, та

власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) одноквартирного житлового будинку приватного сектору, надалі – Споживач, з другої сторони, уклали цей договір, надалі – Договір, про нижченаведене:

 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором (далі послуги), на підставі рішення сесії Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 13.08.2019 року № 444 «Про визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Клеванської селищної ради» та відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених рішенням сесії Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області від 27.06.2018 року № 160 «Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів  та додержання тиші в громадських місцях Клеванської селищної ради».

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними, ремонтними відходами.

2.2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною та безконтерною схемами.

2.3. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 1,1 куб. метрів, що належать Виконавцеві та Клеванській селищній раді, а також технічно справні контейнери місткістю 0,12 куб. метрів або 0,24 куб. метрів, що належать Споживачу.

Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 8:00 до 17:00 години.

2.4. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою Споживач зобов’язаний 8:00 до 17:00 години виставити у місцях, погоджених з Виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра або 0,24 куб. метрів.

2.5. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцем послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.6. Завантаження твердих відходів за безконтейнерною схемою, у транспорт Виконавця здійснюється працівниками Виконавця, великогабаритних і ремонтних Споживачем.

ІІІ. ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ПОСЛУГ

3.1. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА

4.1. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами Договору;

2) одержання без додаткової оплати від Виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення Споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) не оплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від Споживача платежі;

10) розірвання Договору, попередивши про це Виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску Виконавця для здійснення технічного припинення надання послуги.

4.2. Споживач зобов’язується:

1) укладати Договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

2) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

3) оплачувати в установлений Договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

5) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2. цього Договору;

6) письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі Споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

7) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

8) визначати разом з Виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків;

9) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

10) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил.

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має право:

1) вимагати від Споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

2) вимагати від Споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену Договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та Договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам Договору;

5) вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов Договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача.

5.2. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами Договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із Споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених Договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) сплачувати Споживачу у разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг неустойку (штраф, пеню) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 7.2. цього Договору;

7) своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати Споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності Виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

VI. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

6.1. Згідно рішення виконавчого комітету Клеванської селищної ради від 22 серпня 2019 року № 116 «Про затвердження тарифу на послугу з поводження з побутовими відходами на території Клеванської селищної ради», тариф на вивезення 1 куб. метра відходів (з ПДВ) становить:

1) для населення – 102,81 грн. за 1 куб. метр:

– для одного мешканця квартири в багатоквартирному житловому будинку – 10,00 грн./місяць;

– для одного мешканця одноквартирного житлового будинку приватного сектору – 12,00 грн./місяць;

2) для бюджетних установ – 144,71 грн. за 1 куб. метр;

3) для інших споживачів – 156,66 грн. за 1 куб. метр.

Тарифи на послугу можуть бути змінені уповноваженим на це органом шляхом прийняття нормативного документу відносно тарифів на житлово-комунальні послуги. У випадку зміни тарифів, оплата послуг здійснюється Споживачем по новим тарифам без зміни інших умов Договору. Зміна тарифів відбувається з моменту набуття чинності відповідного рішення такого уповноваженого органу.

6.2. Сторони домовились, що стандартним періодом оплати за цим Договором являється один календарний місяць. У випадку, якщо надання послуги за цим Договором в перший, або у будь-який наступний місяці, буде проводитись неповний календарний місяць, то сторони обраховують суму до оплати, виходячи з тарифу та пропорційно кількості календарних днів, протягом яких фактично надавалися послуги.

6.3. Оплата послуги з вивезення твердих відходів Споживачем повинна здійснюватися на розрахунковий (поточний) рахунок Виконавця: код ЄДРПОУ 43060534, р/р № 26005054728587 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 333391 не пізніше 10-го числа місяця наступного за місяцем, в якому було надано послуги.

6.4. У разі отримання субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги Споживач вносить плату за надані послуги у встановленому законодавством порядку.

Наявність пільг, передбачених законодавчими актами України, необхідно підтвердити наданням копій відповідних документів Виконавцю.

6.5. Датою платежу вважається дата надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Споживач викликає Виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1145 «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг».

За несвоєчасне внесення плати за послуги Споживач сплачує виконавцю пеню в розмірі 0,01 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу відповідно до пунктів 6.2. та 6.3. цього Договору.

У разі ненадання або надання не в повному обсязі послуг Виконавець сплачує Споживачу неустойку (штраф, пеню) у розмірі 0,01 відсотка вартості послуг за Договором за кожен окремий випадок.

VІІІ. УМОВИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Внесення змін до цього Договору здійснюється шляхом укладення Сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено Договором.

Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до Договору Виконавець/Споживач, який одержав таку угоду від Споживача/Виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до Договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому Виконавець не припинив надання послуги Споживачу (Споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього Виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до Договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій Споживачем/Виконавцем, якщо інше не передбачено Договором.

ІX. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

X. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

10.1 Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч. 3 ст. 205, ст. ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

Даний Договір набирає чинності з моменту вчинення будь-яких дій Споживачем відповідно до вказаних у пропозиції умов Договору, що засвідчують його бажання укласти Договір, та застосовується до відносин, що виникли мiж його Сторонами з 01 вересня 2019 року.

10.2. Договір укладається строком на один рік.

10.3. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

10.4. Дія Договору припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від Договору відповідно до пункту 10.3. цього Договору;

2) смерті фізичної особи Споживача;

3) прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи Споживача (Виконавця) або визнання його банкрутом.

10.5. Дія Договору припиняється шляхом розірвання за:

1) взаємною згодою Сторін;

2) рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов Договору другою стороною.

10.6. У разі розірвання Договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання Договору.

. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.
11.2. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Споживача, другий у Виконавця.

11.3. З моменту набуття чинності Договору будь-які діючи до цього моменту договори, угоди, що укладені Сторонами з правовідносин, що регулюються Договором, втрачають чинність, крім зобов’язань Споживача з оплати.

11.4. Усі правовідносини, що виникають з Договору та не врегульовані ним, регламентуються відповідними нормами законодавства України, а також застосовуваними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.5. Порядок рахування обсягів та визначення якості наданих послуг за цим Договором проводиться відповідно до приписів чинного законодавства.

11.6. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.7. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.8. Даний Договір розроблено відповідно до Типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070.

11.9. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.10. Текст Договору постійно доступний Споживачам для ознайомлення на офіційному веб-сайті Клеванської селищної ради та стенді в адмінприміщенні КП «Благоустрій» Клеванської селищної ради.

11.11. З Правилами надання послуг з поводження з побутовими відходами та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів Споживач ___________________ ознайомлений
                   (підпис)

 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 
Комунальне підприємство «Благоустрій»
Клеванської селищної ради Рівненського району Рівненської області

 
Код ЄДРПОУ 43060534
Юридична адреса:
35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. І.Франка, 20
Ідентифікаційний податковий номер: 430605317125
Р/р № 26005054728587 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391
Тел. +38 (068) 035 42 99 
E-mail: kpblago.klevan@gmail.com

 
В. о. директора КП «Благоустрій» Клеванської селищної ради                                    Дмитро  БЕРЛІНЕЦЬ

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано