КЛЕВАНСЬКА ГРОМАДА

Рівненська область

Реєстрація місця проживання

 З 4 квітня 2016 року в Україні набув чинності закон №888-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року. З 04 квітня поточного року Державна міграційна служба України втрачає функції реєстрації місця проживання громадян. Дана робота буде покладена на органи місцевого самоврядування, зараз йде процес передачі повноважень.

   Що потрібно знати в зв’язку з набуттям чинності закону? Які нововведення нас чекають, чи буде користь від них або проблеми? Зупинимося на основних питаннях цього закону.

  Що є основною метою внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг?

Метою змін є вдосконалення процедур і умов надання адміністративних послуг, в тому числі і надання такої послуги як реєстрація місця проживання громадянина України.

Хто уповноважений і в якому порядку буде відбуватися процес реєстрації?

Згідно з документом, реєструвати нове місце проживання громадян будуть органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.

З 4 квітня поточного року будуть внесені зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, до Закону України від 21.05.97 р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», а також до Закону України від 11.12.2003 р № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

   Так наприклад, в Законі України від 11.12.2003 р № 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зокрема, буде визначено, що органом реєстрації є виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова, який здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідного сільського, селищної або міської ради.

   Далі дуже важливо знати, що громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів (зараз – 10 календарних днів) після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття на нове місце проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації його народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця реєстрації.

   Залишається звернути увагу ще на один важливий момент, а саме на те, що з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо виконання своїх функцій щодо реєстрації осіб, Кабінетом Міністрів України прийнято єдині для всіх правила реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Також затверджено форми необхідних для цього документів та порядок передачі органами реєстрації інформації про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання / перебування в Єдиному державному демографічному реєстрі. Постанова КМУ від 2 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічний реєстр».

Які документи потрібні при реєстрації місця проживання?

     Згідно статті 6 вищевказаного Закону для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (в тому числі через центр надання адміністративних послуг):

* Письмову заяву;

* Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

* Квитанцію про сплату адміністративного збору;

* Документи, які підтверджують право на проживання в житловому приміщенні, перебування або взяття на облік у спеціалізованому соціальному закладі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;

* Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

   Слід зазначити, що в наведеному вище переліку документів відсутній талон про зняття з реєстрації (органи реєстрації будуть самостійно здійснювати обмін інформацією між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи в разі його вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці і прибуття в іншу адміністративно-територіальну одиницю в порядку, встановленому КМУ).

   За бажанням батьків або одного з них передбачені документи для реєстрації місця проживання дитини можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, зазначених законним представником, з яким постійно проживає дитина, в заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

   При цьому слід звернути увагу на те, що особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію місця проживання відповідної посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, керуючому багатоквартирного будинки за місцем його проживання.

Чи позначиться перейменування вулиць, сіл, міст, яке сьогодні відбувається, на реєстрації місця проживання громадянина України?

У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, змін в адміністративно-територіальний устрій на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, зі збереженням попередніх даних, з подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічний реєстр в установленому КМУ порядку. При цьому зазначені зміни будуть вноситися в документи особи тільки за його бажанням і безкоштовно.

Правила здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів, порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічний реєстр встановлені КМУ.

Прикінцевими та перехідними положеннями закону №888-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» також встановлено, що:

* До 4 квітня 2016 року Державна міграційна служба України, яка реалізує державну політику в сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, які є в його територіальних органах.

* Для створення реєстрів територіальних громад за запитами органів реєстрації органи ведення Державного реєстру виборців одноразово передають на електронному носії протягом 10 днів з дня надходження такого запиту відомостей Державного реєстру виборців про громадян України – жителів відповідних сіл, селищ, міст;

* До 4 квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, установи та організації, які забезпечували або забезпечують ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад;

Якою буде ціна за надання адміністративної послуги з реєстрації місця проживання?

У відповідності зі статтею 11-1 Закону за надання послуги необхідно сплатити:

  • у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, якщо громадянин звернувся протягом встановленого новим законом терміну;
  • у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати, якщо терміни звернення були порушені.

Якщо місце проживання реєструється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання, то адміністративний збір справляється тільки за одну адміністративну послугу і зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
Зазначимо, що за несвоєчасне подання даних про зміну місця фактичного проживання, а також за надання неправдивої інформації громадяни несуть адміністративну відповідальність.

Зазначимо, що за несвоєчасне подання даних про зміну місця фактичного проживання, а також за надання неправдивої інформації громадяни несуть адміністративну відповідальність.
Досі спочатку потрібно було прийти безпосередньо в міграційну службу, щоб виписали протокол або постанова про звільнення від адмінвідповідальності — а потім прийти в Центр адмінпослуг і подати документи на реєстрацію місця проживання. Тепер не потрібно буде зайвий раз ходити — людина приходить до адміністратора — адміністратор виносить постанову та протокол, і якщо людина пропустив строки, він просто платить підвищену держмито.

Які нормативно-правові документи, які можуть бути корисними при реєстрації місця проживання особи за новими правилами?

Закон України від 21.01.94 р. № 3857-XII “ПРО порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”,

Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР “ПРО місцеве самоврядування в Україні”,

Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”,

Закон України від 20.11.2012 р. № 5492-VI “Про Єдиний державний демографічному реєстрі та документах, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”,

Закон України від 11.12.2003 р. № 1382-IV “ПРО свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”,

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 “Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації в Єдиний державний демографічний реєстр”.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано