КЛЕВАНСЬКА ГРОМАДА

Рівненська область

Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2018 – 2020 роки

Дата: 13.07.2021 11:56
Кількість переглядів: 948

Україна

клеванська селищна рада

РІВНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме  скликання

РІШЕННЯ

 

27 червня 2018 року                                                                        № 163

Про затвердження Програми розвитку

міжнародного співробітництва та

міжрегіональної співпраці

на 2018 – 2020 роки

 

На підставі Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць», «Про закордонних українців», «Про транскордонне співробітництво», Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи», постанови Кабінету Міністрів України  від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013  року № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», керуючись ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями селищної ради, селищна рада

 

Вирішила :

 

1. Затвердити програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2018 – 2020 роки (додаток 1).

2.  Затвердити Порядок організації прийомів іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян по Клеванській селищній раді (додаток 2).

3.  Постійній комісії з питань соціально – економічного та культурного розвитку,  бюджету та фінансів (голова Борис О.П.) та головному бухгалтеру Хілецькій О.М.. передбачити цільові асигнування в бюджеті Клеванської селищної ради на реалізацію заходів Програми.

4. Першому заступнику селищного голови  Мокляку В.В. активізувати роботу щодо реалізації проектів в рамках міжнародного співробітництва та залучення коштів міжнародних грантових організацій для розвитку малого і середнього бізнесу.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту (голова Колода О.А.) першого заступника селищного голови Мокляка В.В.

 

 

 

Селищний голова                                                                                        Д.Жовтянський

Фото без опису

 

 

                                                                                                                      Додаток 1

До рішення Клеванської селищної ради від 27.06.2018 р.

                                                                                                          № ____          

 

ПРОГРАМА

розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

на 2018 – 2020 роки

  

Мета Програми

Програма розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", "Про закордонних українців", "Про міжнародні договори України", "Про транскордонне співробітництво", Указу Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 "Про День Європи", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони", розпорядження голови облдержадміністрації від 14 серпня 2015 року № 453 «Про обласну програму розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці на   2016 – 2018 роки».

 

Метою Програми є створення необхідних умов для:

  • встановлення та поглиблення економічних, інвестиційних, соціальних, освітніх, екологічних, культурних, туристичних та інших відносин з регіонами іноземних країн;
  • підвищення поінформованості міжнародного співтовариства про Клеванську селищну раду, економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції, а також формування позитивного міжнародного іміджу України в цілому та Рівненської області зокрема;
  • розвитку торговельно-економічного, інвестиційного, культурного, соціального, агропромислового та інших напрямів співробітництва Клеванської селищної ради з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав на засадах взаємної вигоди та у відповідності із регіональними інтересами;
  • залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та кращого іноземного управлінського досвіду;
  • налагодження успішної співпраці із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно- культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації.

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність регіону

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою складовою міжнародного співробітництва та економічного зростання кожного окремого регіону та країни в цілому. Особливо актуальним є питання розвитку зовнішньоекономічної складової міжнародного співробітництва, коли набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтеграції.

Зовнішньоекономічні  зв’язки сприяють розвитку перспективних напрямів експортного потенціалу. Саме за рахунок зовнішньоекономічної діяльності є можливим вирішення низки проблемних питань, зокрема щодо нестачі енергоносіїв, новітніх машин та устаткування, технологій, деяких товарів народного споживання та сировини.

            Головними завданнями являється підписання договору про співробітництво із містами країн Європейського Союзу.

 

Стан міжнародного співробітництва та міжрегіональної співпраці

Міжнародне співробітництво відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку України в цілому, Рівненської області та Рівненського району зокрема. Серед основних пріоритетів розширення міжрегіональної співпраці та інтеграції України у світовий економічний простір є вироблення та впровадження цілісної і збалансованої зовнішньоекономічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки Рівненського району, формування позитивного міжнародного іміджу, а також використання кращого іноземного досвіду, можливостей і ресурсів регіонів-партнерів, у тому числі за рахунок реалізації спільних проектів.

В період 2017-2018 р. Клеванською селищню радою проводилися відповідні напрацювання по співробітництва відносно територіальних підрозділів y Вармінсько-Мазурській області. Зокрема, під час дводенної зустрічі делегації з Гміни Видміни (Польща), яка відбулася 15 серпня 2017 року головою муніципалітету Видміни Радославом Круль та головою Клеванської селищної pади Дмитрoм Жовтянським було підписано декларацію, що виражає взаємну волю дружнього співробітництва в галузі культури, освіти, спорту та економіки. Декларація спрямована на встановлення партнерських стосунків між муніципалітетом Видміни і смт. Клевань. 13 грудня 2017 року під час перебування делегації з України у муніципалітетi Видмiни Радослав Крyль та Дмитрo Жовтянський підписали угоду про міжнародне співробітництво.

На виконання угоди про співпрацю 23 квітня 2018 р. цього року голова Радослав Крyль в муніципалітетi Видміни приймав делегацію з України разом із дитячим ансамблем "Жайвір" з Клеваня, які виконували українські пісні на концертах в Будинку Культури м.Видмини, а також прийняли участь у фестивалі присвяченому «Дням України в Польщі» в м.Гіжицько. У зустрічі з делегатами взяли участь представники поліції, волонтерських пожежних бригад та керівники підпорядкованих підрозділів муніципалітетy у Видмінах.

            Програма міжнародного співробітництва "Підтримка міжнародного співробітництва відносно територіальних підрозділів y Вармінсько-Мазурській області в 2018 році”, дала поштовх для реалізації спільного україно-польського проекту "Більше, ніж сусідство - партнерство та міжнародне співробітництво", який  реалізовуватиметься з 31 травня по 10 листопада 2018 року і буде базуватись на спільному обміні соціального, економічного, культурного та екологічного характеру через взаємні дії та стратегії для прогресивного розвитку муніципалітету Видміни та Клеванської селищної ради Рівненської області.

В даний час ведеться робота із залученням польської та української сторони до програми співпраці, яка полягає у продовженні гарної міжнародної практики та між громадами. Плідне партнерство вплине на позитивний імідж, який є частиною двосторонньої корисної домовленості, а також організацією спільних циклічних проектів.

Загальна мета проекту:

Зміцнення існуючого міжнародного партнерства в галузі самоврядування за допомогою конкретних цілей, а саме:

 - виконання положень партнерської угоди, укладеної між муніципалітетом Видміни та громадою Клеванської селищної ради  Рівненської області;
 - розпочати міжнародний обмін на основі співпраці між органами місцевого самоврядування;
 - сприяння місцевому самоврядуванню на міжнародній арені, а саме: Польща - Видміни - Клевань - Україна;
 - передача належної практики від органів місцевого самоврядування України до місцевого регіону шляхом спільного обміну набутим позитивним досвідом.

Інформаційний супровід заходів з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці супроводжується друком у місцевій газеті «Клеванський Тракт» та міськрайонному тижневику «Слово і час» крім того постійно висвітлюються інформаційно-роз’яснювальні матеріали, присвячені євроінтеграційним процесам та міжнародній співпраці. На офіційні заходи запрошуються засоби масової інформації.

На веб-сторінці Клеванської селищної ради планується створити рубрику «Євроінтеграція», де будуть розміщуватися матеріали щодо інформування громадськості з питань європейської інтеграції та міжнародної співпраці.

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 

Програма має стати дієвим інструментом реалізації державної політики у сфері розвитку експортного потенціалу регіону, європейської інтеграції, покращення міжнародного іміджу, поглиблення співробітництва з іноземними регіонами-партнерами та закордонними українцями. Її перевагою є можливість забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблеми розвитку міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності.

Альтернативою Програмі може бути здійснення окремих заходів, спрямованих на розвиток міжрегіональної співпраці та пов’язаних з європейською інтеграцією.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- визначення стратегічних пріоритетів розвитку співробітництва та використання потенціалу регіонів-партнерів у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку громади;

- оптимізації співпраці з іноземними регіонами-партнерами;

- активізації інформаційної роботи щодо експортного, інвестиційного та туристичного потенціалу Клеванської селищної ради;

- забезпечення виготовлення інформаційної продукції для іноземних установ та організацій, а також дипломатичних представництв України за кордоном на рівні сучасних міжнародних стандартів;

- здійснення заходів міжнародного характеру за участю представників іноземних установ та організацій, дипломатичного корпусу;

- широкого представлення місцевих товаровиробників у ході міжнародно-виставкових заходів, що мають пріоритетне для громади значення;

- використання потенціалу та ресурсів співпраці з регіонами-партнерами, встановлення нових взаємовигідних стосунків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- підготовки та написання проектів у рамках програм фінансової допомоги Європейського Союзу та країн - членів ЄС.

 

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку до Програми.

 

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- розширити формат співпраці з регіонами-партнерами, встановити нові перспективні зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн;

- використовувати потенціал міжрегіонального співробітництва для забезпечення формування позитивного міжнародного іміджу;

- залучати міжнародну технічну допомогу для реалізації соціальних, екологічних, інвестиційних та інших проектів;

- підвищити професійну кваліфікацію фахівців місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення зовнішніх зносин, програм фінансової допомоги Європейського Союзу та інших питань;

- вивчати кращий іноземний досвід в різних сферах діяльності з метою його подальшого запровадження в регіоні;

- представити Клеванську селищну раду і її економічні та інвестиційні можливості, культурні та історичні традиції під час проведення та участі у міжнародних конференціях, бізнес-форумах та інших заходах;

- щорічно збільшувати обсяги експорту товарів з пропорційним зростанням виробництва, розширювати ринки збуту, залучати прямі іноземні інвестиції.

 

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, зацікавлених установ і організацій, інших передбачених законом джерел.

 

 

Селищний голова                                                                                Д.Жовтянський

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної програми розвитку міжнародного співробітництва та

міжрегіональної співпраці на 2018 – 2020 роки

 

Заходи

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування

(тис. гривень)

2018

2019

2020

 

Завдання І. Реалізація державної політики у сфері розвитку зовнішньоекономічної діяльності

та експортного потенціалу

1.

Передбачати в бюджеті асигнування на розвиток зовнішньо-економічної діяльності відповідно до затверджених програм та заходів

Виконавчий комітет

Щороку

Місцевий бюджет

30,0

32,0

35,0

Завдання ІІ. Розвиток і поглиблення зв’язків з адміністративно-територіальними одиницями іноземних країн

2.

Налагодження та розвиток існуючих зв’язків з окремими регіонами іноземних країн в економічній, інвестиційній, освітній, туристичній, культурній та інших сферах

Виконавчий комітет

Щороку

Місцевий бюджет

10,0

12,0

14,0

Завдання ІІІ. Підвищення рівня поінформованості міжнародного співтовариства про Клеванську селищну раду

3.

Виготовлення інформаційних, презентаційних та інформаційно-рекламних матеріалів українською та іноземними мовами, забезпечення їх поширення у рамках участі та/або проведення заходів міжнародного характеру, а також розміщення матеріалів про район у засобах масової інформації за кордоном

Виконавчий комітет

Щороку

Місцевий бюджет

15,0

15,0

15,0

4.

Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах, фестивалях, засіданнях та інших заходах міжнародного характеру

 Виконавчий комітет

Щороку

Місцевий бюджет

6,0

7,0

8,0

Завдання V. Забезпечення реалізації державної політики щодо співпраці із закордонними українцями

 

5.

Організація виставок, присвячених історії, побуту, культурі та науково-технічним досягненням закордонних українців

Виконавчий комітет

Щороку

Місцевий бюджет 

 

5,0

5,0

5,0

Всього

66,0

71,0

77,0

  

 

Перший заступник голови                                                          В.В.Мокляк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Додаток 2

До рішення Клеванської селищної ради від 27.06.2018 р.

                                                                                                          № ____          

 

 

ПОРЯДОК

організації прийомів іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян по Клеванській селищній раді

 

Цей порядок визначає основні засади та правила організації прийомів іноземних делегацій, груп та іноземних громадян посадовими особами Клеванської селищної ради  з урахуванням загальноприйнятих міжнародних норм і правил, а також національних традицій України.

При здійсненні прийому делегацій враховуються угоди про співпрацю, укладені Клеванською селищно радою з  іноземними містами - партнерами.

Метою прийому делегацій можуть бути співробітництво, обмін досвідом, вирішення актуальних питань приймаючої та прибуваючої сторін, здійснення культурно-освітніх, спортивних заходів, дружніх візитів тощо.

 

  1. Організація прийомів іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян

 

1. До іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян відносяться  посадові особи та інші представники відповідних органів суб’єктів та адміністративно – територіальних утворень іноземних держав, дипломатичних представництв, консульських установ, акредитованих в Україні, бізнесові структури, лідери партій іноземних держав, міжнародних організацій тощо.

  1. Рішення про можливість прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян приймається селищним головою, секретарем селищної ради або посадовою особою, на яку покладено виконання цих обов’язків на підставі звернення до селищного голови керівників іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян (далі – іноземці), керівників  комунальних підприємств.

     Погодження відбувається шляхом завчасного надання листа з вичерпною інформацією про заходи, які заплановано провести під час зустрічі з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями.

 

  1. Організацію прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян і роботу з ними за дорученням селищного голови або його заступників та секретаря селищної ради забезпечують секретар виконавчого комітету або інші структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради у відповідній галузі.

 

  1. У разі проведення виконавчими органами або комунальними підприємствами  селищної ради міжнародної діяльності та впровадження спільних міжнародних проектів до відпрацювання програми прийому іноземних делегацій, груп або  окремих іноземців залучаються спеціально призначені розпорядженням керівника виконавчого органу або комунального підприємства міської ради  посадові особи.

 

  1.  Повноваження осіб, призначених для прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян, визначаються програмами прийому і роботи з іноземцями.

        Працівники структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та комунальні підприємства, які беруть участь у прийомі іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян і проведенні роботи з ними, повинні діяти лише в межах наданих повноважень, забезпечувати охорону державної таємниці.

 6. Структурний підрозділ виконавчого комітету селищної ради або комунальні підприємства, які планують здійснити прийом іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян, розробляють програму (додаток 1) прийому, яка затверджується селищним головою або його першим заступником та повинна містити:

 

1) відомості про іноземців, назви їх посад, а також інформацію про підприємство, установу, організацію, яку вони представляють, період перебування;

 

2) мету прийому іноземців, перелік питань, які плануються для обговорення, інформацію, яка може бути доведена до іноземців або їм передана;

 

3) список посадових осіб установи, відповідальних за прийом іноземців і виконання інших завдань, пов’язаних з перебуванням іноземців в установі (із зазначенням змісту таких завдань);

 

4) перелік структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради та комунальних підприємств (із зазначенням приміщень), які відвідуватимуться іноземцями;

 

5) перелік місць та порядок застосування іноземцями кіно-, фото-, аудіо та відеоапаратури, інших технічних засобів;

 

6) маршрути і порядок пересування іноземців територією установи;

 

7) інші необхідні заходи.

 

7. Копії затвердженої програми прийому іноземців надаються секретарю виконавчого комітету селищної ради не пізніше ніж за два дні до очікуваного візиту.

 

8. Секретар виконавчого комітету селищної ради завчасно інформує Рівненський відділ УСБУ в Рівненській області про склад іноземної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування і мету відвідування. Разом з інформацією надається копія програми прийому іноземців.

 

9. Секретар та структурні підрозділи виконавчого комітету селищної ради та комунальні підприємства, які здійснюють прийом іноземців також вживають наступні заходи:

 

1) визначають мету візиту, склад делегації та посадовий рівень її членів, строк перебування, коло питань для обговорення під час прийому, об'єкти, заплановані для відвідування, матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям або ознайомлення з ними;

2) готують проекти рамкових угод про міжрегіональне співробітництво відповідно до типового проекту, розробленого Міністерством закордонних справ України, якщо програмою передбачено їх підписання, та надають на розгляд селиному  голові не пізніше ніж за три дні до запланованого візиту;

3) забезпечують проведення зустрічі керівництва селищної ради з іноземцями та виконання програми проведення роботи з іноземцями;

4) сприяють розміщенню іноземців у готелі, організації їх трансферу та харчування;

5) складають звіти про виконання програм проведення роботи з іноземцями;

6)  протягом трьох робочих днів надають звіти до виконавчого комітету селищної ради  разом з копіями укладених документів.

 

10. В звіті зазначаються:

1) відомості про іноземців, зміст проведених з ними бесід;

2) інформація, яка використовувалася чи була передана іноземцям, перелік відповідних матеріальних носіїв інформації (документів, науково-технічної документації тощо);

3) інформація, отримана від іноземців;

4) пропозиції та рекомендації за результатами візиту іноземців.

11. Звіт про виконання програми прийому іноземців затверджується селищним головою. У разі передачі іноземцям документів або матеріальних носіїв, що містять службову інформацію, зібрану під час провадження діяльності у сфері оборони держави, копія затвердженого звіту протягом п’яти робочих днів надсилається Рівненського відділу УСБУ в Рівненсьській області, а також за рішенням селищного голови іншим заінтересованим установам.

12. Секретар виконавчого комітету селищної ради:

1) надає методичну допомогу щодо організації прийомів іноземців, підготовки планів, програм, проектів рамкових угод про міжрегіональне співробітництво;

2) веде Журнал обліку  зустрічей з іноземними  делегаціями, групами та окремими іноземцями в Клеванській селищній раді за формою, що додається (додаток 2);

3) узагальнює звіти про виконання програми проведення роботи з іноземцями, надані структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради та комунальними підприємствами;

4) звітує департаменту економічного розвитку та регіональної політики Рівненської обласної державної адміністрації щодо проведення роботи з іноземцями, в разі необхідності разом з наданням копій укладених документів (протоколів, договорів, угод тощо) протягом п’яти  днів з дня проведення заходу;

5) зберігає програми прийому іноземців та звіти в окремій номенклатурній справі.

 

13. Секретар виконавчого комітету селищної ради:

1) забезпечує членів іноземної делегації друкованою та сувенірною продукцією з державною та місцевою символікою, історією, економічним потенціалом, культурним надбанням міста, сіл, селищ об’єднаної територіальної громади;

2) здійснює підготовку приміщень для проведення переговорів з іноземцями.

 

3) забезпечує організацію культурної та екскурсійної програми для іноземців.

 

14. Оператор компютерного набору забезпечує проведення прес-конференцій та висвітлення зустрічей селищного голови, секретаря селищної ради, першого заступника селищного голови  з іноземцями у засобах масової інформації.

 

           15. Витрати на приймання іноземних делегацій (проживання, харчування, забезпечення у разі необхідності транспортними засобами на період перебування та ін.) можуть здійснюватися за рахунок коштів селищного бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань та призначень.

 

             16.Територіальні органи національної поліції, ГО «Варта порядку при необхідності організовують супроводження по території Клеванської ОТГ під час перебування іноземних делегацій (за узгодженням).

 

          17. Посадові особи Клеванської селищної ради , які безпосередньо організовують та беруть участь у прийомі іноземних делегацій/іноземців, мають бути обізнані з вимогами цього Положення та забезпечити виконання його умов.

 

          18. Постійний контроль за економним витрачанням бюджетних коштів і одержанням реальних результатів від прийому іноземних делегацій здійснюється першим заступником селищного голови,  постійною комісією з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та фінансів ( голова Борис О.П.) та  головним бухгалтером Хілецькою О.М.

 

ІI. Організація охорони службової інформації

під час прийомів іноземних делегацій та окремих іноземців

 

1. З метою запобігання витоку службової інформації, всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються комісією з питань роботи із службовою інформацією в Клеванській селищній раді для вирішення питань щодо віднесення відомостей до службової інформації.

 

2. Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться комісією з питань роботи із службовою інформацією в Клеванській селищній раді до затвердження селищним головою програми проведення роботи з іноземцями. За результатами оцінки комісія складає відповідний акт.

3. У разі, коли комісією з питань роботи із службовою інформацією в Клеванській селищній раді не виявлено в матеріальних носіях службової інформації, селищний голова приймає рішення про передачу іноземцям таких носіїв на підставі акта експертизи, складеного згідно з пунктом 123 Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

 

4. Передача іноземцям службової інформації здійснюється з дозволу селищного голови, або його заступника, уповноваженого селищним головою на прийняття такого рішення.

 

5. Повноваження осіб виконавчих органів та комунальних підприємств, відповідальних за прийом іноземців і проведення  роботи з ними, визначаються програмою прийому  іноземців, а також письмовими розпорядженнями селищного голови.

 

6. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на прилеглих до них територіях  без супроводу.

 

7. Забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва здійснюється згідно з вимогами пунктів 713-733 Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

 

 

Перший заступник голови                                                            В.Мокляк

Додаток 1

до Порядку прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян, гостей міста по Клеванській селищній раді

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова  Клеванської селищної ради

___________________ Д.Жовтянський 

____   _________________ 20__р. 

 

ПРОГРАМА

прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян по Клеванській селищній раді

з ___________________________________________________________________

                                            (іноземною делегацією, групою та окремим іноземцем)

Підприємство, установа, організація, яку  представляють іноземці ___________________________________________________________________________

Відомості про іноземців _______________________________________________________

                                              (ім’я та по батькові (за наявності), прізвище, посада)

________________________________________________________________

Підстави прийому____________________________________________________________

Мета прийому_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Строк перебування _________ днів з ________ до __________________________

 

Відповідальні за прийом ______________________________________________________

                                         (прізвище, ім’я та по батькові, посада, номер телефону)

Перелік питань, що плануються для обговорення, _________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати __________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби і порядок їх застосування __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Перелік службової інформації, яка планується для передачі іноземцям:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робота з іноземцями:

Дата прийому: число, місяць, рік

Час прийому

Заплановані заходи

Відповідальні за прийом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________            _____________             ___________________

  Селищний голова                                (підпис)                     Д.Жовтянський

   _____________________ 20___ р.

 

 

Додаток 2

до Порядку прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян, гостей міста по Клеванській селищній раді

 

 

ЖУРНАЛ

обліку  зустрічей з іноземними  делегаціями, групами та окремими іноземцями

по Клеванській селищній раді

Порядковий номер

Період перебування

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) іноземця, найменування держави, установи, організації 

Мета зустрічі, ініціали та прізвище посадових осіб, відповідальних за організацію зустрічі 

Структурні підрозділи установи, з роботою яких ознайомилися іноземці

Прізвище та ініціали працівників установи, які брали участь у зустрічі 

Результати зустрічі (зазначаються відомості про виконання програми роботи з іноземцями, у разі передачі службової інформації – реквізити відповідного дозволу)

Реквізити матеріальних носіїв інформації, що передані іноземцям

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник голови                                                            В.Мокляк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано