A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛЕВАНСЬКА ГРОМАДА
Рівненська область

АІС “Місцеві бюджети" (Інструкція користувача)

Дата: 01.09.2021 20:45
Кількість переглядів: 1300

На головній формі АІС “Місцеві бюджети"  натиснути кнопку “Реєстрація в системі Logica”.  Після натискання кнопки ОК, система визначить можливі налаштування та завантажить мережу установ вашої області .


Запуск системи Logica 


Завантаження довідника мережі установ області 

 

При першому вході програма відкриє форму ідентифікації. На цьому етапі роботи з програмою користувач повинен ввести у поле “Код ЄДРПОУ" код ЄДРПОУ Вашої установи та натиснути кнопку «Обрати». Якщо код існує, програма використовуючи вбудовані довідники, виведе у форму найменування вашої установи, а також, визначить її підпорядкованість (бізнес-роль), код відомчої класифікації. Якщо установа має бізнес-роль ГРК, то необхідно обов`язково заповнити поле КОАТУУ . Для фінансових органів приведені реквізити визначаються автоматично.

При першому вході програма відкриє форму ідентифікації.


Форма ідентифікації установи

На цьому етапі роботи з програмою користувач повинен ввести у поле «Код ЄДРПОУ» код ЄДРПОУ Вашої установи та натиснути кнопку «Обрати». Якщо код існує, програма використовуючи вбудовані довідники, виведе у форму найменування вашої установи, а також, визначить її підпорядкованість (бізнес-роль), код відомчої класифікації. Якщо установа має бізнес-роль ГРК, то необхідно обов`язково заповнити поле  КОАТУУ. Для фінансових органів приведені реквізити визначаються автоматично.

На  головній формі програми висвітлюються визначена сесія, код ЄДРПОУ та рік звітування, а також функціональні кнопки для вирішення тих чи інших завдань.


Розглянемо  присутні на головній формі кнопки у порядку розташування зверху вниз:

«Налаштування установи».  Кнопка призначена для перегляду введених на етапі ініціалізації установи даних. 

«Реєстраційні дані установи» – призначена для формування та відправки реєстраційних даних поточної установи до сервера “Logica”.

   Після натискання кнопки, на екран виводиться форма, зображена нижче:


Форма для введення та передачі на сервер “Logica” реєстраційних даних установи

«Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу».

Форму заповнюють не тільки по собі (як фіноргану), але і підлеглі їй установи (ГРК), з відповідними кодами ТКВКБМС


Форма «Реєстраційні дані учасника бюджетного процесу»

Після заповнення вище зазначеної форми є можливість друку установ. Для цього потрібно натиснути кнопку (Друк установ), яка дасть можливість перевірити заповненні дані.

Якщо установа є фінорганом, поточна форма заповнюється даними, як своїми (у ролі ГРК), так і даними підлеглих цьому фіноргану ГРК.

На формі затінені поля представлені  виключно з інформаційними цілями. Але, якщо у процесі роботи виникли питання по інформації, наведеній у затінених полях, ви маєте змогу змінити ті чи інші реквізити на формі «Реєстраційні дані установи».

У перелік установ, що надаються разом з  самою поточною установою, додаються тільки підлеглі установи, які виступають тільки у ролі ГРК.

В ТКВКБМС, що надаються у переліку, додаються тільки КПК для яких поточна установа є відповідальним виконавцем.

Якщо поточна установа делегує повноваження по конкретній програмі, відповідальний виконавець, може  бути зміненим у відповідному стовпчику.

Процес введення полягає у послідовному додаванні підлеглих установ-ГРК, та визначення кодів програмної класифікації. Додавання та коригування КПК здійснюється при натисканні кнопки “+” поточної установи.


Форма співвідношення КВК та ТКВКБМС (всі КВК, без врахування КВК 37)

Процес введення переліку КПК здійснюється у послідовному додаванні ТКВКБМС та номера відповідального виконавця. 


Форма Співвідношення КВК та ТКВКБМС
(якщо йде мова про 37 КВК)

 


Типова форма Рішення сесії про місцевий бюджет.

Робота з формою та додатками Рішення сесії про місцевий бюджет починається коли заповнені та передані на сервер "Logica" реєстраційні дані установи та реєстраційні дані учасника бюджетного процесу [ ? ].

Для початку роботи на головній формі програми необхідно обрати 2021 рік та натиснути відповідну кнопку:  Рішення сесії

На екран виводиться форма Рішення сесії про місцевий бюджет


 Форма рішення сесії

Форму Рішення сесії  умовно можна поділити на 4 зони, що взаємодіють між собою:

 1. Вікно вибору звітної форми. Потрібно звернути увагу на те, що:

ПРОЕКТ типової форми рішення про місцевий бюджет та ЗАТВЕРДЖЕНА типова форма про місцевий бюджет - це два різних звіти і на сервер логіка повинні відправлятися обидва звіти. Для вибору тієї чи іншої форми необхідно обрати необхідний рядок. 

 1. Вікно відображення стану придатності звіту, що обраний у зоні 1.

Рядок з вибраним звітом по контуру підсвічується блакитним кольором. На малюнку вибраний ПРОЕКТ, відповідно у зоні 3 відображено вікно коригування. Робота з вікном зони 2 потребує  додаткового опису.

 1. У зв’язку з тим, що вказані у вікні (1) форми однакові за переліком додатків, та вказують лише на стадію придатності  Рішення сесії про місцевий бюджет, Вікно коригування для обох форм, що обрані у зонах 1,2. має однаковий вид.  Створення, або коригування перелічених у вікні пунктів здійснюється шляхом натискання відповідної вибраному пункту кнопки. У разі, коли інформація по конкретному пункту не була введена, відповідна кнопка має напис «Створити» чорного кольору. Якщо дані вводились, кнопка змінює напис на «Коригувати» і підсвічується зеленим кольором. Також, якщо є хоча б один введений запис, міняє колір і стовпчик «Озн. перевірки на Logica» у виділеному рядку  у зоні 2 (фіолетовий колір)
 2. Вікно для виконання різноманітних дій, що пов’язані з роботою з Типовими формами рішення сесії про місцевий бюджет. Натиснувши відповідні кнопки, користувач має можливість передати дані до серверу «Logica», перевірити стан (статус) вивантажених форм, що додатково проходять перевірку на сервері.

Робота з Формами вводу додатків у  «Типовій формі рішення»

Форми для заповнення додатків до типової форми рішення сесії повністю відповідають наказу Мінфіну № 668 від 03.08.2018 (зі змінами та доповненнями) та не повинні викликати складність щодо розуміння внесення інформації в ті чи інші розділи та графи зазначених додатків. Але, для більш кращого розуміння алгоритмів та процесів системи, необхідно зазначити основні нюанси роботи деяких розділів.

Примітка. Якщо якісь додатки не перелічені у поточному розділі, то вони не містять будь-яких нюансів та не повинні викликати труднощі з розумінням роботи з ними.

    Щоб приєднати pdf – файл(-и), що створений(-ні) з реального документа з підписами та печатками  треба на поточній формі у рядку «Сканована копія рішення без додатків» (перша у перелку) натиснути кнопку «Прикріпити». На екрані висвітлюється допоміжна форма вибору необхідного файлу. 


Форма вибору файла pdf для вивантаження

     Для вибору файлу, що буде прикріплено до поточного звіту, натисніть кнопку “Додати до переліку”, оберати файл pdf, що містить  сканкопію  документу. Натисніть Кнопку (Открыть/Відкрити).

Форма діалога вибору файла, що буде прікріплено до звіту, закриється, та  у нижній частині форми, що розглядається, користувач  може впевнитися, що вибраний файл буде прікріплено до звіту, що передаватиметься.  Кнопка “Видалити з переліку” призначена для видалення зі списку файлу(-ів), що додані помилково. Вибраний файл, також, можна передивитися програмою, що на комп’ютері клієнта виступає як інструмент для передивляння pdf – файлів. (Подвійне клацання по файлу, що вибраний ). Після вибору файлів, що приєднуються, натисніть кнопку “Зберегти”. Якщо файл (-и) прикріплено, кнопка  "прикріпити"  змінює назву на "прикріплено"

Усі суми в додатках повинні вноситися в гривнях без копійок, як це вимагає законодавство. Якщо Ви вказали будь-які суми у гривнях з копійками, то при вивантаженні форм до системи «Logica» чи формуванні додатків для друку, такі суми будуть округлятися до гривень .

При заповненні форм Типової форми рішення сесії, необхідно починати роботу з внесення даних у додатки 1-8 . Це пов’язано з тим що у Форму  («Витяги основних показників рішення про місцевий бюджет») (друга у переліку без номера) дані можливо перенести з додатків 1,2,3,4, що значно прискорить створення зазначеного додатку та виключить можливість помилок.


Форма «Витяги основних показників рішення про місцевий бюджет»

Форма має 2 зони – «Реквізити рішення сесії відповідно до типової форми рішення»  та «Показники бюджету».  Перша зона містить текстову інформацію про документ (номер та дату рішення), найменування територіально-адміністративної одиниці (Назва за КОАТУУ), назву органу місцевого самоврядування, назву посади керівника органу місцевого самоврядування, його прізвище, ім’я та по-батькові.

Робота з бюджетними запитами починається коли заповнені та передані на сервер «Logica» реєстраційні дані установи та реєстраційні дані учасника бюджетного процесу.

Для початку роботи на головній формі програми необхідно обрати 2021 рік та натиснути відповідну кнопку кнопку:

"Бюджетні запити / Паспорти"

На екран виводиться форма Бюджетні запити


Форма бюджетних запитів

Форму Бюджетних запитів умовно можна поділити на 4 зони, що взаємодіють між собою:

 1. Вікно вибору звітної форми. Для вибору тієї чи іншої форми необхідно обрати необхідний рядок. На малюнку обрана форма 2020-2. Види Форми бюджетних запитів, коли обрано Форму 2020-1, або Форму 2020-3  зображено на Рис. 3.12. та Рис. 3.13.
 2. Вікно вибору складових форми, що обрана у зоні 1, та відображення стану придатності тієї чи іншої складової. Форма 2020-2 складається окремо по кожному КТПВМБ, тому на  малюнку ми бачимо перелік усіх КТПВМБ головного розпорядника коштів, що були перелічені при заповненні  реєстраційних даних учасника бюджетного процесу. Звісно, кожен конкретний ГРК на формі побачить свій перелік КТПВМБ. Вибір КТПВМБ для коригування здійснюється шляхом вибору рядка, який потрібно заповнювати, або коригувати. Рядок з вибраним КТПВМБ по контуру підсвічується блакитним кольором. На малюнку вибрано КТПВМБ 0611120, відповідно у зоні 3 відображено вікно коригування Форми 2020-2 для КТПВМБ 0611120.  Робота з вікном зони 2 потребує  додаткового опису.
 3. Вікно коригування форми, що обрана у зонах 1,2. Створення, або коригування перелічених пунктів здійснюється шляхом натискання відповідної вибраному пункту кнопки. У разі, коли інформація по конкретному пункту не була введена, відповідна кнопка має напис “Створити” чорного кольору. Якщо дані вводились, кнопка змінює напис на “Коригувати" і підсвічується зеленим кольором. Також, якщо є хоча б один введений запис, міняє колір і стовпчик “Озн. перевірки на Logica” у виділеному рядку  у зоні 2 (фіолетовий колір).
 4. Вікно для виконання різноманітних дій, що пов’язані з роботою з бюджетними запитами. Натиснувши відповідні кнопки, користувач має можливість передати дані до серверу “Logica", перевірити стан (статус) вивантажених форм, що додатково проходять перевірку на сервері, роздрукувати (вивести у Excel)  вибрані бюджетні запити.


Вигляд форми бюджетних запитів, якщо виділена форма 2021-1


Вигляд форми бюджетних запитів, якщо виділена форма 2021-3

Програма формує файли, що прийнятні для передачі до серверу, та через процедуру виконання підпису (опис дивись мал.7 та далі), здійснює вивантаження даних на сервер. У штатному режимі (мається на увазі справність інтернет з’єднання) зона 2 форми “Бюджетні запити” набуває виду, зображеному на Рис. 3.14.

Фон стовпчика 2 для рядків, що вказують на форми, що були вивантажені ,  підфарбовуються у кольори світлофору (ненав’язливі зелений, жовтий, червоний)

 • вивантажено, перевірено, помилок не знайдено.
 • вивантажено, але знаходиться у стані перевірки. Необхідно пам’ятати, що для перевірки потрібен деякий час (до 2-3 хвилин).

Повторно перевірити статус вивантажених форм користувач має можливість, натиснувши кнопку “Перевірити статус”

 • на сервері зафіксовані помилки у формі, що була вивантажена.

Додаткову інформацію про зафіксовані сервером помилки можна отримати, натиснувши кнопку “?” праворуч надпису «Помилки». Вказані помилки потрібно виправити та вивантажити форму ще раз.

 


“Бюджетні запити” після вивантаження обраних форм на сервер

Форми для заповнення бюджетних запитів повністю відповідають наказу Мінфіну № 648 від 17.07.2015 (зі змінами та доповненнями) та не повинні викликати складність щодо розуміння внесення інформації в ті чи інші розділи та графи зазначених додатків. Але, для більш кращого розуміння алгоритмів та процесів системи, необхідно зазначити основні нюанси роботи деяких розділів.


В програмі АІС Місцеві бюджети додана можливість заповнення, друку та передачі до системи LOGICA граничних обсягів видатків, міжбюджетних трансфертів та прогнозу місцевого бюджету.

Фінорган має по кожному з підзвітних головних розпорядників розписати видатки та кредитування .
Після заповнення даних є можливість формування їх в Microsoft Office Excel (кнопка знизу форми).


Форма заповнення граничних обсягів видатків

Після заповнення даних відмічаємо та передаємо до системи LOGICA. Відмічати потрібно в стовпчику – Обрати для відправлення, та натискаємо внизу кнопку – Передати відмічені.

Коли звіт буде передано та затверджено, є можливість переглянути в якому вигляді інформація відправлена до системи LOGICA в розрізі КВК. Також можливо цю інформацію роздрукувати в pdf, html форматах та переглянути всю історію подання звіту.

Робота з паспортами бюджетних програм починається коли заповнені та передані на сервер "Logica" Бюджетні запити на 2021 рік.

Форму Паспортів бюджетних програм умовно можна поділити на 4 зони, що взаємодіють між собою:

 1. Форма паспортів бюджетних програм складається окремо по кожному КТПВМБ, тому ми бачимо перелік усіх КТПВМБ головного розпорядника коштів, що були перелічені при заповненні  реєстраційних даних учасника бюджетного процесу. Звісно, кожен конкретний ГРК на формі побачить свій перелік КТПВМБ. Вибір КТПВМБ для коригування здійснюється шляхом вибору рядка, який потрібно заповнювати, або коригувати. Рядок з вибраним КТПВМБ по контуру підсвічується блакитним кольором. На малюнку вибрано КТПВМБ 0711120, відповідно у зоні 2 відображено вікно коригування Паспорту бюджетної програми для КТПВМБ 0711120. 
 2. Вікно коригування форми, що обрана у зонах 1. Створення, або коригування перелічених пунктів здійснюється шляхом натискання відповідної вибраному пункту кнопки. У разі, коли інформація по конкретному пункту не була введена, відповідна кнопка має напис “Створити” чорного кольору. Якщо дані вводились, кнопка змінює напис на “Коригувати" і підсвічується зеленим кольором. Також, якщо є хоча б один введений запис, міняє колір і стовпчик “Озн. перевірки на Logica” у виділеному рядку  у зоні 2 (фіолетовий колір).
 3. Вікно для додаткових реквізитів які необхідні для формування Паспорта бюджетної програми в Excel,  а також поля з зазначеного розділу необхідні для передачі даних до серверу “Logica".    
 4. Вікно для виконання різноманітних дій, що пов’язані з роботою з паспортами бюджетних програм. Натиснувши відповідні кнопки, користувач має можливість передати дані до серверу “Logica", перевірити стан (статус) вивантажених форм, що додатково проходять перевірку на сервері, роздрукувати (вивести у Excel)  вибрані паспорти.

Форми для заповнення паспортів бюджетних програм повністю відповідають наказу Мінфіну № 836 від 26.08.2014 (зі змінами та доповненнями) та не повинні викликати складність щодо розуміння внесення інформації в ті чи інші розділи та графи. Але, для більш кращого розуміння алгоритмів та процесів системи, необхідно зазначити основні нюанси роботи деяких розділів.

Усі суми в додатках повинні вноситися в гривнях без копійок, як це вимагає законодавство. Якщо Ви вказали будь-які суми у гривнях з копійками, то при вивантаженні форм до системи «Logica» чи формуванні додатків для друку, такі суми будуть округлятися до гривень.

Імпорт інформації з розділу «Бюджетні запити» системи «Logica». Якщо у Вас в системі «Logica» міститься інформація по Бюджетним запитам за поточний рік, то Ви маєте змогу сформувати паспорт бюджетної програми на базі інформації яку заносили в розділу «Бюджетні запити».

Для цього необхідно натиснути кнопку «Перенести дані з бюджетних запитів» (зазначена кнопка знаходиться в правій частині вікна під всіма переліченими пунктами паспорта бюджетних програм) при виборі необхідного коду програмної класифікації в лівій частині відповідного вікна.


Іван Левицький
начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано