КЛЕВАНСЬКА ГРОМАДА

Рівненська область

Перелік документів для надання відповідних послуг Службою у справах дітей

Дата: 25.11.2022 14:40
Кількість переглядів: 164

Фото без описуПерелік документів для надання висновку про доцільність / недоцільність позбавлення батьківських прав 

1. Запит суду про надання висновку
2. Копія паспорта заявника ( 1, 2, 11 стор.)
3. Копія свідоцтва про народження дитини
4. Довідка про склад сім’ї дитини (ЖЕК, квартальний комітет, сільська рада)
5. Копія свідоцтва про шлюб / про розірвання шлюбу (у разі наявності)
6. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності)
7. Акт обстеження житлово-побутових умов дитини
8. Довідка, що підтверджує місце проживання того з батьків, який ухиляється від виконання батьківських обов’язків
9. Документи, що підтверджують винну поведінку того з батьків, який ухиляється від виконання батьківських обов’язків.

 

Перелік документів для влаштування дитини на цілодобове перебування до інституційного закладу
1. Заява одного з батьків дитини або особи, яка замінює до відповідного профільного підрозділу (департаменту освіти, охорони здоров'я, соціального захисту) за місцем проживання (перебування) дитини із зазначенням строку та причин (документи, які підтверджують дані обставини) влаштування дитини до закладу.
2. Висновок інклюзивно-ресурсного центру.
3. Акт оцінювання потреб сім'ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
4. Довідка з місця проживання про склад сім'ї.
5. Довідка про доходи батьків, особи яка їх замінює, за 6 місяців.
6. Свідоцтво про народження дитини.
7. Посвідчення дитини-інваліда, у разі наявності, довідка про інвалідність.
8. Копії паспортів батьків дитини або особи, яка їх замінює.
9. Свідоцтво про одруження, рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтво про смерть одного з батьків.
10. Інформація про наявність у родині інших дітей (свідоцтва про народження дітей).
11. Індивідуальний план реабілітації для дитини з інвалідністю.

 

У разі виникнення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини один з батьків, що проживає окремо від дитини, подає службі у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини заяву та такі документи (оригінали та копії):
1. Копія паспорта.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Довідка про реєстарцію місця проживання.
4. Довідка з фактичного місця проживання (про склад сім'ї).
5. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), або відповідне рішення суду.
Враховуючи вимоги чинного законодавства України та з метою вирішення спору між батьками щодо участі у вихованні дитини, рекомендуємо надати ще й такі документи:
• рішення суду про стягнення аліментів;
• інформація щодо матеріального  утримання дитини (довідка з місця роботи про доходи за останні 6 місяців із зазначенням про розмір утриманих аліментів на дитину або копії відповідних квитанцій);
• характеристика за місцем роботи чи проживання, належним чином завірена;
• довідка з місця навчання, виховання дитини;
• довідка про стан здоров'я дитини (за потребою);
• акт обстеження умов проживання;
• інші документи, які підтверджують факт виконання батьками своїх обов'язків щодо виховання та утримання дитини, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що мають істотне значення.

 

Для розв'язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця проживання дитини, один з батьків подає службі у справах дітей за місцем проживання дитини заяву та такі документи (оригінали та копії):
1. Копія паспорта
2. Довідка про реєстарцію місця проживання
3. Довідка з фактичного місця проживання (про склад сім'ї)
4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності), чи відповідне рішення суду
5. Копія свідоцтва про народження дитини
6. Довідка з місця навчання, виховання дитини
7. Довідка про сплату аліментів (у разі наявності)
8. Довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку
9. Довідка від нарколога, психіатра
10. Довідка з місця роботи
11. Характеристика за місцем роботи чи проживання, належним чином завірена
12. Довідка про стан здоров'я дитини (за потребою)
13. Інші документи, які вказують на ставлення батьків до виконання батьківських обов'язків, особисту прихильність дитини до кожного з них, стан здоров'я дитини та інші обставини, що мають істотне значення

 

Відповідно до пункту 72-1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п'ятою статті 157 Сімейного кодексу України (лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей), той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини заяву та такі документи:
1. копію паспорта заявника;
2. копію паспорта дитини (у разі наявності);
3. довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);
4. довідку про реєстрацію місця проживання дитини;
5. копію свідоцтва про народження дитини;
6. копію рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності);
7. підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим частини п'ятої статті 157 Сімейного кодексу України (у разі наявності);
8. копію документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ (подається для тимчасового виїзду за межі України дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги).

 

Для отримання дозволу (згоди) від органу опіки та піклування на продаж, обмін, дарування, поділ майна, що є у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності житла, укладання договорів конкретного користування житлом та інші, батьки та неповнолітні діти, які мають право власності на майно, або право користування майном, повинні звернутись до органу опіки та піклування з відповідною заявою, надати документи, які передбачені чинним законодавством України, а саме:
1. паспорти батьків дітей (оригінали, копії);
2. свідоцтва про народження дітей (оригінали, копії);
3. довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків батьків та дітей (оригінали, копії);
4. свідоцтво про укладення або розірвання шлюбу (оригінал, копія);
5. правоустановчий документ та технічний паспорт на житло, яке відчужується, та на житло, право власності на яке або право користування яким матиме дитина (оригінали, копії);
6. довідка департаменту адміністративних послуг про реєстрацію місця проживання батьків та дітей;
7. довідка з місця проживання про склад сім'ї;
8. характеристики батьків дітей за місцем їх роботи, належним чином завірені (якщо батьки не працюють, то довідка про участь батьків у вихованні дітей з місця навчання чи перебування дітей (школи, дитячого навчального закладу). Якщо дитина не відвідує школи, дитячого навчального закладу – інформація закладу охорони здоров'я;
9. інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, що відчужується та право власності/користування яким матиме дитина.
10. співбесіда з дітьми з 7 років.
11. заява дитини віком від 14 до 18 років.

 

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних і засвідчені в установленому порядку копії наступних документів:
1. свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
2.  документа, що посвідчує особу заявника;
3. документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;
4. довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини у місті.
 
Якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров'я із зазначенням діагнозу.
 
Якщо дитина зазнала фізичного, сексуального насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконно утримувалася, у тому числі в полоні, також подаються копії:
 
1. заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
2. витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження;
3. висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
 
Якщо дитина зазнала психологічного насильства, також подаються:
1. висновок оцінки потреб сім'ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений фахівцем із соціальної роботи;
2. копія посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого", якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
3. копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них – із числа цивільних осіб.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано